ЦЕНТЪР
ЗА МЕНТАЛНА
АРИТМЕТИКА ВЪВ
ВАРНА

Процес на обучение

Как работи менталната
аритметика?

1 ЕТАП 1

Смятане на абакус

Децата се учат да смятат на абакус - древно китайско ментално сметало.

2 ЕТАП 2

Представяне

Децата решават задачи, представяйки си абакус на ум. Детето се учи да се концентрира, докато не реши задачата.

3 ЕТАП 3

Автоматизъм

Упражненията с абакуса водят до автоматично смятане и постепенно примерите се усложняват. С увеличение на сложността, количеството на обекти нараства и и децата се научават да разпределят вниманието си.

4 ЕТАП 4

Формули

Запомнят се голямо количество формули. При децата се развива краткосрочната памет при решаването на задачи. Дългосрочната - при запомняне на формулите. Фотографската - при работа с флаш-карти.

Като резултат - децата започват бързо да смятат устно!

Елате в образователния център SmartyKids
във вашия град и се убедете в това сами.

Заповядайте в образователният център Смартикидс и се убедете сами.

безплатен шоу урок! → Запишете ce →

Ние не просто учим децата да смятат,
а се занимаваме с тяхното всестранно
развитие.

Успехът не е само в това, че детето ще се научи да смята бързо големи числа. Това е само следствие. Децата развиват способността си за концентрация на вниманието, за наблюдателност, за визуално представяне, за въображение, слух и за памет.

Менталната аритметика-
част от училищната програма.

В някои държави от Югоизточна Азия, менталната аритметика е част от образователната училищна програма. Докато развиват своите вродени способности, с помощта на менталната аритметика, децата полагат основата на бъдещия си успех в живота, а също така увеличават своя творчески потенциал.

Област Брока

Упражненията със сметалото абакус развиват фината моторика и нервните окончания на пръстите. Това води до стимулиране на съответващата област на мозъка. Благодарение на развитието на фината моторика, менталната аритметика помага на малките ученици да се научат да пишат, да работят с хартия, ножици и т.н.

Интериоризация

Интериоризацията е процес на развитие на висшите психични функции – реч, мислене, въображение и т.н., процес на развитие и формиране на интелектуалните, качествените, естетическите характеристики на личността. Менталната аритметика осигурява по-добро смятане на ум, а след това поетапно се пренася във въображение.

Всичко в едно

Изучаването на ментална аритметика съчетава в себе си осезателен, двигателен и изчислителен вид дейности. Също занятията в центъра включват игри и физически упражнения.

Ранно развитие

До 12 годишна възраст се съхранява определена достатъчно висока пластичност на мозъка, интензивност при растежа на главния мозък, наблюдава се ръст на нервните клетки и се установяват нервните връзки между лявото и дясното полукълбо.

Предметна дейност

Водеща и разбираема дейност за децата в предучилищна възраст се явява дейността свързана с предмети. Именно такова се явява обучението по смятане на абакус. С помощта на предмет смятането се научава по-лесно (затова се използва сметало), отколкото изведнъж да започнем да смятаме на ум с използване на образи.

Двете полукълба на мозъка

За смятане детето използва и двете си ръце, съответно, използва двете си полукълба, движейки с двете си ръце топчетата на абакуса. Задействането на фината моторика помага за активизацията на дейността на мозъка като цяло, а не само на едно от полукълбата. Използването на картини, превключва работата на мозъка от ляво към дясно полукълбо.

Решаваме проблема на децата на 21 век - клипово мислене.

Съвременните социални мрежи, медии и филми ни заливат с твърде много информация, много често без логическа връзка.Тази информация е навсякъде и затруднява децата да се концентрират, което на свой ред осезаемо понижава способността им за работата с информация.

МЕНТАЛНА АРИТМЕТИКА

Програма за всестранно
развитие на децата

SmartyKids - това е център , в който вашето дете ще забрави за оценките и учителите.

Уроците по ментална аритметика учат да решаваме на ум сложни математически задачи.

Програмата за обучение е предвидена за 3 години, за деца на възраст от 4 до 12 години.

Основен принцип на менталната аритметика, се явява усилената работа на двете полукълба на мозъка.

Благодарение на занятията, детето повишава концентрацията на вниманието, скоростта на мислене и креативността.

Занятията преминават под формата на весели интелектуални игри и интерактивни занятия.

За центъра SmartyKids

Защо SmartyKids
е най-доброто в менталната
аритметика?

Исследования

Измерваме и проследяваме процеса на развитие на висши психични функции на детето.

Авторская методика

Нашата методика е събрала в себе си най-добрите световни преподавателски практики в областа на менталната аритметика.

Команда экспертов

Всички преподаватели на SmartyKids са преминали специално обучение и атестация.

Персонализация

Не приравняваме децата под общ знаменател, за това на всяко дете подбираме индивидуален план на обучение.

Игровой формат

Ние се стремим да направим процеса на обучение толкова увлекателен, че детето да се потопи в играта напълно.

Автоматизация

Ние сме разработили удобна система - личен кабинет на ученик и преподавател.

Запишете за на шоу урок
Преподавател
Преподавател

Стамина Иванова

Страхотен професионалист и любимец на децата, въпреки, че понякога е по-строга. Тя е част от екипа от самото начало и расте заедно със SmartyKids Bulgaria. Всеотдайна, креативна и отговорна към работата си. Има голям принос за въвеждането на нови интелектуални методи за развитие на децата. С огромно желание за работа и развитие като преподавател, винаги грижовна към нашите Смартита и следи внимателно прогреса им. В момента тя завършва успешно специалност психология във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

Преподавател

Мария Тонева

Лъчезарна и усмихната, специалист с голям опит на работа с деца, отговорник на редица детски клубове в България и Гърция. Редовен участник на български и международни студентски проекти, такива като: Griebal Scout Center - Испания, HandInHand - България, социална кампания на дом "Княгиня Надежда" - Варна, проект Greenlight, НПО - "AIЕSEC", лектор по личностно развитие в "Localtrainersteam" и много други.

Преподавател

София Димова

Винаги положителна, с уникален подход към всеки наш ученик. Магистър "Мениджмънт" и магистър "Психология на развитието", със стаж в ДГ "Делфинче", ОУ "Добри Чинтулов" и СУ за УНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов”.

Преподавател

Светлана Меранзова

Завършила е „Икономическа информатика“ в Икономически университет – Варна. Работила е като възпитател към родителски кооператив. Организирала е многократно арт занимални в Детски кът – Варна, Хале 3, „Жива храна“ и др.

Преподавател

Стамина Иванова

Преподавател

Мария Тонева

Преподавател

София Димова

Преподавател

Светлана Меранзова

FAQ

Отговори на често
задавани въпроси от родители

Колко продължава курса на обучение за предучилищна/ училищна възраст?

Пълният курс на обучение по ментална аритметика разпределен за 3 години. Уроците се провеждат два пъти в седмицата по 1 час за деца в предучилищна възраст и по един път в седмицата за по 1ч. и 45мин. за ученици. Всички уроци са направени във вид на увлекателна игрова форма и съответстват на обединена сценарна линия.

Няма ли детето да се уморява на занятията?

Децата с радост посещават нашите занятия, тъй като ние редуваме изучаването на ментална аритметика с интелектуални игри, с изпълняване на групови и индивидуални упражнения, които също развиват вниманието и творческите способности. Те благоприятстват пълноценното развитие на лявото и дясното полукълбо на мозъка.

Дават ли се домашни работи?

Домашната работа се явява един от главните фактори влияещи на крайния резултат. Настоятелно препоръчваме да следите за това, дали вашето дете отделя по 20 минути на ден за изпълнение на домашното, за смятане на абакус (новите уроци), и също за смятане на ум (изучени уроци).

На какви раздели се дели обучението?

1. Ниво S
Продължителност: 3 месеца
Програма: Запознаване с абакус, неговите съставни части, правила за работа с него.
Резултат: Децата ще разберат, как правилно да събират и изваждат на абакус. Активно се развива фината моторика: почерк, манипулация с дребни предмети. Първите признаци за подобрение на успеха в училище.

2. Ниво М
Продължителност: 3 месеца
Програма: Създаване на навици, изучаване на формули за смятане.
Резултат: Детето почва да смята с формули. Чувствително се подобрява паметта и концентрацията на вниманието. Подобрява се запомнянето на стихотворения и е видим прогреса в артикулация на речта.

3. Ниво А
Продължителност: 5-6 месеца
Програма: Привеждане на техниката за събиране и изваждане до автоматично.
Резултат: Децата могат да решават всякакви по сложност задачи за събиране и изваждане за секунди. Феноменално се развива въображението и фотографска памет.

4. Ниво R
Продължителност: 5-6 месеца
Програма: Подготовка за умножение на абакус.
Резултат: Мълниеоносно ментално смятане, задълбочени познания и опериране с таблица за умножение, увеличава се скоростта на смятане. Значително расте способността на аналитична дейност, самостоятелност и забележимо се повишава самооценката.

5. Ниво T
Продължителност: 5-6 месеца
Програма: Умножение на абакус.
Резултат: Детето умножава на абакус, използвайки научените вече формули. На този етап на детето му трябва минимално време за решаване на всякакви аритметични задачи в училище. Много деца заемат призови места на олимпиади.

6. Ниво Y
Продължителност: 5-6 месеца
Програма: Техника за деление на абакус.
Резултат: Детето не само лесно решава всякакви задачи в училище, но също и в живота. Активно изявен стремеж към лидерство, умение аргументирано да отстоява своята гледна точка, подобрява се успехът в училище по повечето предмети.

Може ли да обуча моето дете самостоятелно?

Вие можете да се занимавате с Вашето дете индивидуално, след обучение по дадената методика. Но дори и да сте решили да се обучавате сами, ви съветваме да провеждате занятия в група, защото груповите занятия развиват комуникативност и умения за екипна работа.

Колко са ефективни тези занятия? Има ли реален прогрес?

Менталната аритметика развива творческото и аналитично мислене, подобрява концентрацията, фотографската памет, въображението, логиката, а също наблюдателността и слуха. Това не е обикновено смятане на ум, защото умението да се намира отговор на най-сложните примери и задачи за няколко секунди, развива дясното полукълбо на мозъка, отговарящо за въображението и образи.

Дали обучението по ментална аритметика не противоречи на училищната програма?

Обученето по ментална аритметика помага на детето по-добре да усвоява училищната програма. Първо, тя развива способностти свързани с паметта, въображението, логиката и мисленето. Второ, помага за по-доброто разбиране на точните науки: математика, физика, геометрия. И трето, придава увереност на децата. Когато Вашето дете се научи да смята бързо по-добре от възрастен, то ще знае, че може да научи всичко, стига да се постарае!

Детето може да решава такива задачи на калкулатор, защо му е менталната аритметика?

Абакус е трудно да го сравним с калкулатор, тъй като калкулаторът предизвиква мързеливост на ума, в това време абакус кара мозъка да работи, което позволява да се решават аритметични задачи със скоростта на калкулатор. Освен това, знанията по ментална аритметика не само повишават скоростта на устното смятане, но и развиват други когнитивни способности на детето (въображение, памет, внимание, наблюдателност).

Стойност на обучението в SmartyKids Varna

При нас обучението е разделено на 6 модула,
като началният модул е с продължителност 3 месеца.


Стандартна цена:
100 лв./месец за дете (8 учебни часа) или 300лв за целия модул.

При записване за целия модул наведнъж се ползва 10% отстъпка: 270 лв.

За второ/трето дете (брат/сестра) нашите родители ползват 30% отстъпка: 70 лв./месец или 210 лв. за целия модул.

Цена на месец: Първи модул (месец за месец) Първи модул (записване за цял модул)
Едно дете 100 лв. 300 лв. 270 лв.
Второ дете 70 лв. 210 лв. 210 лв.
Трето дете 70 лв. 210 лв. 210 лв.
Учебни материали 30 лв еднократно за целия модул

Учебни материали – тетрадка и учебник с добавена реалност, абакус, звездна карта и достъп до онлайн система за домашни упражнения: 30 лв. еднократно, за целия модул.

Можете да заплатите обучението в брой, на място или по банков път.

Ще се радваме да Ви видим в някой от нашите центрове!

ул. Инженерная, 20, Новосибирск, Новосибирская обл., Россия, 630090

Нашият график

Разписание се формира, заповядайте на шоу урок, и ще ви подберем удобно за вас време за занятия.

Адрес

гр.Варна
площад Лаврентий 9
офис 10

Контакти

359 894 063 399

varna@smarty-kids.bg

Нашият график

Графикът на занятията все още се формира. Заповядайте на шоу урок, и ще ви подберем удобно за вас време за занятия.

Адрес

гр.Варна
р-н Левски ул.Димитър Икономов №36,
детски център "Мама и аз"

Контакти

359 884 455 378

s.ivanova@smarty-kids.bg

Благодарим за заявката!

Вие оставихте заявка за посещение на безплатен шоу урок, в центъра за ментална аритметика SmartyKids.

Ще се свържем с Вас в най-кратък срок!


Уважаеми родители, за да се запознаете по-добре с менталната аритметика, Ви препоръчваме да посетите нашите страници в социалните мрежи.

Записаться на шоу урок